HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Lịch khởi hành

TOUR GHÉP KHỞI HÀNH HÀNG TUẦN

THÔNG TIN BÁN HÀNG

CẨM NANG DU LỊCH

PHONG CÁCH DU LỊCH

CÁC ĐIỂM DU LỊCH
Hotline: +84-907126888 - E-mail: sales@itours.vn

Hong Kong

Du lịch Hồng Kong 4 ngày, bay VN

Giá: 22,650,000 VNĐ

Khởi hành: 6/2 (M2 Tết)

Du lịch Hồng Kông - Disneyland 4 ngày bay HX

Giá: 13,350,000 VNĐ

Khởi hành: 17, 24/1; 21, 28/3

Du lịch Hồng Kông - Disneyland (VN)

Giá: 19,570,000 VNĐ

Khởi hành: 5/2 (M1 Tết)

Du lịch Hongkong - Disneyland bay VN

Giá: 19,970,000 VNĐ

Khởi hành: 29, 30/12

Du lịch Hongkong - Disneyland 4 ngày, bay VN

Giá: 14,990,000 VNĐ

Khởi hành: 24/12

Du lịch Hongkong - Disneyland (KA)

Giá: 13,650,000 VNĐ

Khởi hành: 22/12; 19/1

Du lịch Hồng Kông - Khám phá Hương Cảng 4 ngày, HX

Giá: 12,860,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Hồng Kong 4 ngày bay HX

Giá: 14,790,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Hồng Kông - Disneyland 4 ngày bay Jetstar

Giá: 13,470,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Hồng Kông - Disneyland bay HX

Giá: 18,570,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

HongKong Free & Easy

Giá: 8,490,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Hongkong: Khám phá và mua sắm

Giá: 11,870,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Hongkong - Disneyland - Đại Nhĩ Sơn 5 ngày

Giá: 16,200,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Hongkong - Thâm Quyến 5 ngày, bay HX

Giá: 13,970,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Hongkong - Quảng Châu - Thâm Quyến 5 ngày

Giá: 18,870,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Hongkong - Thâm Quyến - Quảng Châu 5 ngày

Giá: 21,490,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Hongkong - Disneyland 4 ngày bay HX

Giá: 10,990,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Hongkong - Macau 4 ngày

Giá: 19,890,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Hongkong - Quảng Châu - Thâm Quyến 6 ngày

Giá: 13,450,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Hongkong - Thâm Quyến 4 ngày

Giá: 14,350,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu