HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Lịch khởi hành

TOUR GHÉP KHỞI HÀNH HÀNG TUẦN

THÔNG TIN BÁN HÀNG

CẨM NANG DU LỊCH

PHONG CÁCH DU LỊCH

CÁC ĐIỂM DU LỊCH
Hotline: +84-907126888 - E-mail: sales@itours.vn

Singapore

Du lịch Bali 4 ngày

Giá: 19,190,000 VNĐ

Khởi hành: 28/6, 18/7

Du lịch Singapore - Malaysia 6 ngày TROD

Giá: 10,590,000 VNĐ

Khởi hành: 25/5; 13, 22, 29/6; 6, 13, 20, 27/7; 3, 17/8

Du lịch Malaysia - Singapore 6 ngày, hành trình hai đất nước ODTR

Giá: 10,970,000 VNĐ

Khởi hành: 21, 24, 28, 30/5; 4, 7, 11, 13, 14, 25, 27, 28/6

Du lịch Singapore - Malaysia 6 ngày, VN

Giá: 13,470,000 VNĐ

Khởi hành: 21, 29, 31/5; 2, 16, 30/8;

Du lịch Malaysia - Singapore 6 ngày - Hành trình hai đất nước, bay VN

Giá: 14,190,000 VNĐ

Khởi hành: 11, 14, 28/6; 4,10, 17,19, 23, 24/7

Du lịch Singapore - Sentosa (SQ)

Giá: 11,570,000 VNĐ

Khởi hành: 1, 8, 12/6; 14, 17, 21, 24/8

Du lịch Malaysia - Singapore, bay Vietnam Airlines

Giá: 14,180,000 VNĐ

Khởi hành: 21/6; 31/7

Du lịch Singapore, bay Singapore Airlines

Giá: 11,470,000 VNĐ

Khởi hành: 10, 12, 17, 24, 26/6; 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31/7; 5, 12/8

Du lịch Malaysia - Singapore 6 ngày, bay Vietnam Airlines

Giá: 13,590,000 VNĐ

Khởi hành: 11, 14, 19, 22, 28/6; 4, 10, 12, 17, 19, 23, 27/7; 2, 9, 16, 29, 30/8

Du lịch Singapore - Garden By the Bay - Marina Bay Sand, bay MIMI

Giá: 9,990,000 VNĐ

Khởi hành: 22, 29/5; 12, 26/6; 3, 10, 17, 24, 29/7; 12, 19, 21, 26, 28/8

Du lịch Singapore - Sentosa, bay SQ-MI

Giá: 12,170,000 VNĐ

Khởi hành: 15, 19, 22, 26, 29/6; 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31/7; 7, 10/8

Du lịch Malaysia - Singapore 6 ngày 5 đêm

Giá: 11,370,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Singapore - Malaysia 5 ngày VN

Giá: 10,980,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Singapore - Sentosa - Shopping (VN)

Giá: 10,970,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Singapore - Malaysia - Indonesia 4 ngày

Giá: 12,450,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Malaysia - Singapore 7 ngày

Giá: 13,790,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Singapore - Universal Studio, bay Vietnam Airlines

Giá: 12,790,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Singapore - Bali 5 ngày

Giá: 19,970,000 VNĐ

Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần

Du lịch Singapore - Malaysia 6 ngày bay TROD

Giá: 10,990,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Singapore - Sentosa 4 ngày bay VJ

Giá: 9,590,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịc Singapore - Sentosa 4 ngày bay Vietnam Airlines

Giá: 18,270,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Singapore - Đảo Sentosa, bay VN

Giá: 12,970,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Singapore 4 ngày, bay Tiger Air

Giá: 11,990,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Singapore - Sentosa - Jurong Park 4 ngày, SQMI

Giá: 9,690,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Singapore - Malaysia 6 ngày, 2 đêm Singapore; VN

Giá: 16,490,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Singapore - Đảo Sentosa, bay Vietnam Airlines

Giá: 18,370,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Singapore - Malaysia - Indonesia 5 ngày

Giá: 13,850,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu