HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Lịch khởi hành

TOUR GHÉP KHỞI HÀNH HÀNG TUẦN

THÔNG TIN BÁN HÀNG

CẨM NANG DU LỊCH

PHONG CÁCH DU LỊCH

CÁC ĐIỂM DU LỊCH
Hotline: +84-907126888 - E-mail: sales@itours.vn

Singapore

Du lịch Singapore - Malaysia 6 ngày 5 đêm bay TROD

Giá: 11,990,000 VNĐ

Khởi hành: 24/12 (Noel)

Du lịch Singapore - Sentosa bay VJ

Giá: 9,690,000 VNĐ

Khởi hành: 7, 21/11

Du lịch Singapore - Indonesia - Malaysia 5 ngày VJAK

Giá: 9,490,000 VNĐ

Khởi hành: 16, 24, 31/10; 7, 14, 21/11

Du lịch Singapore - Malaysia 5 ngày bay VJOD

Giá: 8,990,000 VNĐ

Khởi hành: 25/10; 1, 8, 15, 22/11; 6, 27/12

Du lịch Singapore - Malaysia 6 ngày, bay TROD

Giá: 12,590,000 VNĐ

Khởi hành: 31/12

Du lịch Singapore - Malaysia 6 ngày bay TROD

Giá: 15,190,000 VNĐ

Khởi hành: 26; 28/1 (M2, M4 Tết)

Du lịch Singapore - Malaysia 6 ngày TROD

Giá: 9,990,000 VNĐ

Khởi hành: 11, 23, 25/10; 2, 8, 12, 15, 26, 29/11; 24/12

Du lịch Malaysia - Singapore 6 ngày, hành trình hai đất nước ODTR

Giá: 10,470,000 VNĐ

Khởi hành: 11, 23, 29/10; 5, 15, 19, 29/11

Du lịch Singapore - Sentosa 4 ngày, bay TR

Giá: 9,870,000 VNĐ

Khởi hành: 24, 31/10; 14, 28/11

Du lịch Singapore - Malaysia 6 ngày, VN

Giá: 13,470,000 VNĐ

Khởi hành: 29/10; 16/11; 24, 27, 28/12

Du lịch Singapore - Sentosa 4 ngày, bay trưa SQMI

Giá: 9,650,000 VNĐ

Khởi hành: 24/10; 6/11

Du lịch Malaysia - Singapore, bay Vietnam Airlines

Giá: 12,280,000 VNĐ

Khởi hành: 19, 26/10; 22, 30/11; 14/12

Du lịch Singapore - Garden By the Bay - Marina Bay Sand, bay chiều SQMI

Giá: 10,490,000 VNĐ

Khởi hành: 23/10; 13, 27/11; 4, 18/12

Du lịch Singapore - Malaysia 6 ngày, bay Vietnam Airlines

Giá: 11,990,000 VNĐ

Khởi hành: 24/9; 8, 16, 24/10; 8, 19, 28/11

Du lịch Singapore - Sentosa, bay trưa SQ-MI

Giá: 9,970,000 VNĐ

Khởi hành: 25/9; 2, 9, 23/10; 13, 27/11

Du lịch Malaysia - Singapore 6 ngày 5 đêm

Giá: 11,370,000 VNĐ

Khởi hành: 25/10; 8, 15, 22/11; 6, 13/12;

Du lịch Singapore - Malaysia 5 ngày VN

Giá: 10,980,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Singapore - Sentosa - Shopping (VN)

Giá: 10,970,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Singapore - Malaysia - Indonesia 4 ngày

Giá: 12,450,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Malaysia - Singapore 7 ngày

Giá: 13,790,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Singapore - Universal Studio, bay Vietnam Airlines

Giá: 12,790,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Singapore - Malaysia - Indonesia 5 ngày

Giá: 9,850,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Singapore - Bali 5 ngày

Giá: 19,970,000 VNĐ

Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần

Du lịch Bali 4 ngày

Giá: 19,190,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịc Singapore - Sentosa 4 ngày bay Vietnam Airlines

Giá: 15,170,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Singapore - Đảo Sentosa, bay VN

Giá: 12,970,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu