HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Lịch khởi hành

TOUR GHÉP KHỞI HÀNH HÀNG TUẦN

THÔNG TIN BÁN HÀNG

THÔNG TIN VISA HỮU ÍCH

CẨM NANG DU LỊCH QUỐC TẾ

CẨM NANG DU LỊCH

CÁC ĐIỂM DU LỊCH
Hotline: +84-907126888 - E-mail: sales@itours.vn

Singapore

Du lịch Singapore - Malaysia kết hợp 5 ngày, VN

Giá: 17,480,000 VNĐ

Khởi hành: 11, 12/2 (M2, 3 Tết)

Du lịch: Singapore - Malaysia 5 ngày, bay VJOD

Giá: 10,290,000 VNĐ

Khởi hành: 5, 19/1; 23/2; 1, 15, 21, 29/3

Du lịch: Singapore - Malaysia 5 ngày, bay TROD

Giá: 13,970,000 VNĐ

Khởi hành: 29/12; 16/2

Du lịch Singapore - Malaysia 5 ngày, bay VJAK

Giá: 11,970,000 VNĐ

Khởi hành: 28, 30, 31/12

Du lịch Malaysia - Singapore 5 ngày, bay VN

Giá: 13,470,000 VNĐ

Khởi hành: 22, 29/12

Tour Singapore-Malaysia 5 ngày VJAK

Giá: 16,680,000 VNĐ

Khởi hành: 9, 10/2 (30, M1 Tết)

Tour Singapore - Sentosa bay VJ

Giá: 15,470,000 VNĐ

Khởi hành: 8/2 (29 Tết), 15/2

Du lịch Singapore - Malaysia 5 ngày 4 đêm, bay TROD

Giá: 13,790,000 VNĐ

Khởi hành: 29, 30/12

Du lịch Singapore - Sentosa - Malacca - Kuala Lumpur - Genting 5 ngày, VN

Giá: 11,670,000 VNĐ

Khởi hành: 13/12; 7, 12, 19/1; 21, 25/2; 1, 10, 15, 20, 22, 29/3

Du lịch Singapore 4 ngày, bay Tiger Air

Giá: 10,690,000 VNĐ

Khởi hành: 11/1; 14, 21/3

Du lịch Singapore - Malaysia 5 ngày VJAK

Giá: 15,790,000 VNĐ

Khởi hành: 9, 10/2 (30, M1 Tết)

Tour Singapore-Malaysia 5 ngày TRAK

Giá: 10,280,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Singapore - Malaysia 6 ngày TROD

Giá: 14,870,000 VNĐ

Khởi hành: 25, 26, 28/1 (M1, M2, M4 tết)

Du lịch Malaysia - Singapore 6 ngày 5 đêm

Giá: 12,370,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Singapore - Malaysia 6 ngày, VN

Giá: 17,470,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Tour Singapore - Sentosa 4 ngày bay Vietnam Airlines

Giá: 11,770,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Singapore - Malaysia 5 ngày VN

Giá: 11,480,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Singapore - Đảo Sentosa, bay VN

Giá: 19,370,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Singapore - Sentosa 4 ngày, bay trưa SQMI

Giá: 15,250,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Singapore - Sentosa - Shopping (VN)

Giá: 17,380,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Singapore - Malaysia - Indonesia 4 ngày

Giá: 12,450,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Singapore - Malaysia 6 ngày, 2 đêm Singapore; VN

Giá: 13,900,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Singapore, bay Chiều Singapore Airlines

Giá: 15,700,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Malaysia - Singapore 6 ngày, bay Vietnam Airlines

Giá: 16,890,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu