HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Lịch khởi hành

TOUR GHÉP KHỞI HÀNH HÀNG TUẦN

THÔNG TIN BÁN HÀNG

CẨM NANG DU LỊCH

PHONG CÁCH DU LỊCH

CÁC ĐIỂM DU LỊCH
Hotline: +84-907126888 - E-mail: sales@itours.vn

Singapore

Du lịch Bali 4 ngày

Giá: 19,190,000 VNĐ

Khởi hành: 18/7

Du lịch Singapore - Malaysia 6 ngày bay TROD

Giá: 11,890,000 VNĐ

Khởi hành: 31/7; 7/8

Du lịch Singapore - Malaysia 6 ngày TROD

Giá: 10,890,000 VNĐ

Khởi hành: 16, 20, 23, 27, 30/7; 2,9, 16/8

Du lịch Malaysia - Singapore 6 ngày, hành trình hai đất nước ODTR

Giá: 11,370,000 VNĐ

Khởi hành: 17, 24, 31/7; 1, 8,15, 20, 22/8

Du lịch Singapore - Sentosa 4 ngày bay VJ

Giá: 11,270,000 VNĐ

Khởi hành: 20, 27/7; 3, 10, 17, 24/8

Du lịch Singapore - Malaysia 6 ngày, VN

Giá: 13,470,000 VNĐ

Khởi hành: 13,18, 26, 30/7; 2, 16, 30/8;

Du lịch Malaysia - Singapore 6 ngày - Hành trình hai đất nước, bay VN

Giá: 13,790,000 VNĐ

Khởi hành: 16, 18, 27, 30/7; 6, 8, 30/8

Du lịch Singapore - Sentosa (SQ)

Giá: 11,570,000 VNĐ

Khởi hành: 14, 17, 21, 24/8

Du lịch Singapore, bay Singapore Airlines

Giá: 11,470,000 VNĐ

Khởi hành: 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31/7; 5, 12/8

Du lịch Malaysia - Singapore 6 ngày, bay Vietnam Airlines

Giá: 13,390,000 VNĐ

Khởi hành: 11, 13, 16, 18, 26, 27, 30/7; 2, 6, 8, 16, 29, 30/8

Du lịch Singapore - Garden By the Bay - Marina Bay Sand, bay MIMI

Giá: 9,990,000 VNĐ

Khởi hành: 10, 17, 24, 29/7; 12, 19, 21, 26, 28/8

Du lịch Singapore - Malaysia - Indonesia 5 ngày

Giá: 9,850,000 VNĐ

Khởi hành: 15, 22, 29/7

Du lịch Singapore - Sentosa, bay SQ-MI

Giá: 11,870,000 VNĐ

Khởi hành: 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31/7; 7, 10, 14, 17, 21, 24/8

Du lịch Malaysia - Singapore 6 ngày 5 đêm

Giá: 11,370,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Singapore - Malaysia 5 ngày VN

Giá: 10,980,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Singapore - Sentosa - Shopping (VN)

Giá: 10,970,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Singapore - Malaysia - Indonesia 4 ngày

Giá: 12,450,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Malaysia - Singapore 7 ngày

Giá: 13,790,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Singapore - Universal Studio, bay Vietnam Airlines

Giá: 12,790,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Singapore - Malaysia 6 ngày, bay Vietnam Airlines

Giá: 12,890,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Singapore - Bali 5 ngày

Giá: 19,970,000 VNĐ

Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần

Du lịc Singapore - Sentosa 4 ngày bay Vietnam Airlines

Giá: 18,270,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Singapore - Đảo Sentosa, bay VN

Giá: 12,970,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Singapore 4 ngày, bay Tiger Air

Giá: 11,990,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Singapore - Sentosa - Jurong Park 4 ngày, SQMI

Giá: 9,690,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Singapore - Malaysia 6 ngày, 2 đêm Singapore; VN

Giá: 16,490,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Singapore - Đảo Sentosa, bay Vietnam Airlines

Giá: 18,370,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu