HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Lịch khởi hành

TOUR GHÉP KHỞI HÀNH HÀNG TUẦN

THÔNG TIN BÁN HÀNG

CẨM NANG DU LỊCH

PHONG CÁCH DU LỊCH

CÁC ĐIỂM DU LỊCH
Hotline: +84-907126888 - E-mail: sales@itours.vn

Singapore

Du lịch Bali 4 ngày

Giá: 20,990,000 VNĐ

Khởi hành: 30/12; 8/2(M4 tết)

Du lịch Singapore - Malaysia 6 ngày TROD

Giá: 12,190,000 VNĐ

Khởi hành: 20; 21, 27/12

Du lịch Malaysia - Singapore 6 ngày, một hành trình hai đất nước ODTR

Giá: 15,470,000 VNĐ

Khởi hành: 5/2 (M1 Tết); 7/2 (M3 Tết)

Du lịc Singapore - Sentosa 4 ngày bay Vietnam Airlines

Giá: 15,470,000 VNĐ

Khởi hành: 29 & 30/12

Du lịch Singapore 4 ngày, bay Tiger Air

Giá: 11,990,000 VNĐ

Khởi hành: 27/12; 5, 7/2 (M1, M3 Tết)

Du lịch Singapore - Sentosa - Jurong Park 4 ngày, SQMI

Giá: 10,490,000 VNĐ

Khởi hành: 23, 28, 31/12

Du lịch Malaysia - Singapore, bay Vietnam Airlines

Giá: 13,960,000 VNĐ

Khởi hành: 28 & 29/12

Du lịch Singapore - Sentosa, bay SQ-MI

Giá: 11,870,000 VNĐ

Khởi hành: 18, 27/12

Du lịch Singapore - Malaysia 6 ngày bay TROD

Giá: 10,990,000 VNĐ

Khởi hành: 12, 18, 25/1

Du lịch Singapore - Malaysia 6 ngày, VN

Giá: 12,470,000 VNĐ

Khởi hành: 9, 16/1

Du lịch Singapore, bay Singapore Airlines

Giá: 16,870,000 VNĐ

Khởi hành: 6/2 (M2 Tết)

Du lịch Malaysia - Singapore 6 ngày, bay Vietnam Airlines

Giá: 17,990,000 VNĐ

Khởi hành: 7/2 (M3 Tết)

Du lịch Singapore - Malaysia 6 ngày, bay Vietnam Airlines

Giá: 18,390,000 VNĐ

Khởi hành: 5/2 (M1 Tết)

Du lịch Singapore - Đảo Sentosa, bay Vietnam Airlines

Giá: 18,370,000 VNĐ

Khởi hành: 5/2 (M1 Tết); 8/2 (M4 Tết)

Du lịch Malaysia - Singapore 6 ngày 5 đêm

Giá: 11,370,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Singapore - Malaysia 5 ngày VN

Giá: 10,980,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Singapore - Sentosa - Shopping (VN)

Giá: 10,970,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Singapore - Malaysia - Indonesia 4 ngày

Giá: 12,450,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Malaysia - Singapore 7 ngày

Giá: 13,790,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Singapore - Universal Studio, bay Vietnam Airlines

Giá: 12,790,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Singapore - Bali 5 ngày

Giá: 19,970,000 VNĐ

Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần

Du lịch Singapore - Sentosa 4 ngày bay VJ

Giá: 9,590,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Singapore - Đảo Sentosa, bay VN

Giá: 12,970,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Singapore - Sentosa (SQ)

Giá: 11,270,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Singapore - Malaysia - Indonesia 5 ngày

Giá: 13,850,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu