HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Lịch khởi hành

TOUR GHÉP KHỞI HÀNH HÀNG TUẦN

THÔNG TIN BÁN HÀNG

CẨM NANG DU LỊCH QUỐC TẾ

CẨM NANG DU LỊCH

Tour khởi hành ngày thứ 5

Itour Việt Nam tổ chức các chương trình thăm quan khởi hành vào ngày thứ 5 hàng tuần, áp dụng cho khách lẻ ghép đoàn (tour vé lẻ ngày thứ 5)

LỊCH KHỞI HÀNH

MÃ TOUR CHƯƠNG TRÌNH THỜI GIAN GIÁ    (VNĐ)  
 
ITMB03 Du lịch Hà Nội - Sapa - Tam Cốc - Bái Đính - Hạ Long 6 ngày 4,790,000 VNĐ  
ITMB08 Du lịch Hà Nội - Bái Đính - Tam Cốc - Hạ Long - Yên Tử 4 ngày 2,930,000 VNĐ  
ITHL04 Du lịch Hà Nội - Hạ Long - Tam Cốc - Bái Đính - Sapa 6 ngày 5,520,000 VNĐ  
ITHL06 Du lịch Hà Nội - Hạ Long - Ngủ tàu 4 ngày 4,320,000 VNĐ  
ITMB07 Du lịch Hà Nội - Hạ Long - Bái Đính - Tam Cốc 4 ngày  3,290,000 VNĐ  
ITHL08 Du lịch Hà Nội - Ninh Bình - Hạ Long - Yên Tử - Sapa 6 ngày 5,230,000 VNĐ  
ITHL09 Du lịch Hà Nội - Ninh Bình - Hạ Long - Yên Tử - Chùa Hương 5 ngày 4,030,000 VNĐ  
ITDN21 Du lịch Đà Nẵng - Bà Nà - Hội An 4 ngày 3,588,000 VNĐ  
ITDN24 Du lịch Đà Nẵng - Sơn Trà - Cù Lao Chàm - Bà Nà 4 ngày 2,780,000 VNĐ  
ITDN32 Du lịch Đà Nẵng - Bà Nà - Hội An (tour ghép) 4 ngày 3,588,000 VNĐ  
ITDN41 Du lịch Đà Nẵng - Sơn Trà - Hội An -   Huế - Động Thiên Đường 5 ngày 3,750,000 VNĐ  
MT-FIT01 Du lịch Đà Nẵng - Sơn Trà - Cù Lao Chàm - Bà Nà 4 ngày
 
2,780,000 VNĐ  
MT-FIT02 Du lịch Đà Nẵng - Huế - Động Phong Nha - Động Thiên Đường 3 ngày 2,900,000 VNĐ  
MT-FIT03 Du lịch Đà Nẵng - Hội An - Huế - Động Thiên Đường - Động Phong Nha 4 ngày  3,400,000 VNĐ  
MT-FIT04 Du lịch Đà Nẵng - Hội An - Huế - Phong Nha - Thiên Đường 5 ngày 4,470,000 VNĐ  
MB-FIT50 Du lịch Hà Nội - Hạ Long - Tam Cốc - Bái Đính 4 ngày 3,450,000 VNĐ  
MB-FIT51 Du lịch Hà Nội - Sapa 4 ngày 3,990,000 VNĐ  
MB-FIT52 Du lịch Hà Nội - Hạ Long - Ninh Bình - Sapa 6 ngày 5,550,000 VNĐ  
MB-FIT53 Du lịch Hà Nội - Hạ Long ngủ tàu 4 ngày  4,350,000 VNĐ