HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Lịch khởi hành

TOUR GHÉP KHỞI HÀNH HÀNG TUẦN

THÔNG TIN BÁN HÀNG

CẨM NANG DU LỊCH QUỐC TẾ

CẨM NANG DU LỊCH

CÁC ĐIỂM DU LỊCH
Hotline: +84-907126888 - E-mail: sales@itours.vn

Trung Quốc

Du lịch Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu tàu cao tốc, 7 ngày VN

Giá: 20,570,000 VNĐ

Khởi hành: 19/10; 3, 12, 22, 25/11; 1, 13, 16/12

Du lịch Côn Minh - Shangrila - Lệ Giang 5 ngày, MU

Giá: 17,770,000 VNĐ

Khởi hành: 10, 17, 24 /10

Du lịch Bắc Kinh - Hàng Châu - Ô Trấn - Thượng Hải 7 ngày, VN

Giá: 21,470,000 VNĐ

Khởi hành: 31/10; 10/11; 27; 30/12

Du lịch Thượng Hải - Hàng Châu - Ô Trấn - Bắc Kinh 7 ngày VN

Giá: 19,970,000 VNĐ

Khởi hành: 7/12, 11/12, 18/1, 24/1

Du lịch Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu 4 ngày

Giá: 11,590,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Quảng Châu - Thâm Quyến

Giá: 10,450,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Trung Quốc: Tứ đại Phật Sơn, 11 ngày

Giá: 38,700,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Thành Đô - Cửu Trại Câu - Nga Mi 6 ngày bay VN

Giá: 20,690,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Thành Đô - Tây Tạng 8 ngày

Giá: 37,500,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Thượng Hải - Bắc Kinh (tàu cao tốc)

Giá: 20,390,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Bắc Kinh - Thượng Hải 5 ngày

Giá: 16,690,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Bắc Kinh - Thượng Hải (tàu cao tốc)

Giá: 14,690,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Bắc Kinh - Vạn Lý Trường Thành 5 ngày

Giá: 10,290,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Bắc Kinh 4 ngày

Giá: 9,990,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Thành Đô - Mou Ni Câu - Cửu Trại Câu

Giá: 17,750,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Thành Đô - Tây Tạng

Giá: 35,300,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Thượng Hải - Phổ Đà Sơn

Giá: 0 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu 6 ngày, VN

Giá: 21,350,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu