HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Lịch khởi hành

TOUR GHÉP KHỞI HÀNH HÀNG TUẦN

THÔNG TIN BÁN HÀNG

CẨM NANG DU LỊCH

PHONG CÁCH DU LỊCH

CÁC ĐIỂM DU LỊCH
Hotline: +84-907126888 - E-mail: sales@itours.vn

Trung Quốc

Du lịch Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 5 ngày bay thẳng CZ

Giá: 12,490,000 VNĐ

Khởi hành: 10, 28/10; 11, 25/11; 16/12

Du lịch Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu - Bắc Kinh (tầu cao tốc)

Giá: 16,190,000 VNĐ

Khởi hành: 4, 8, 10, 15, 18, 24/11; 13/12

Du lịch Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu 7 ngày

Giá: 16,180,000 VNĐ

Khởi hành: 29/10; 5, 15, 23, 29/11; 3, 17, 23/12

Du lịch Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu 4 ngày

Giá: 11,590,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Thượng Hải - Bắc Kinh (tàu cao tốc)

Giá: 12,990,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Bắc Kinh 5 ngày

Giá: 12,390,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Bắc Kinh 4 ngày

Giá: 11,790,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Quảng Châu - Thâm Quyến

Giá: 10,450,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Trung Quốc: Tứ đại Phật Sơn, 11 ngày

Giá: 38,700,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Thành Đô - Cửu Trại Câu - Nga Mi 6 ngày bay VN

Giá: 20,690,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

HongKong Free & Easy

Giá: 8,490,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Thành Đô - Tây Tạng 8 ngày

Giá: 37,500,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Bắc Kinh - Thượng Hải 5 ngày

Giá: 15,290,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Bắc Kinh - Thượng Hải (tàu cao tốc)

Giá: 14,490,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Thành Đô - Mou Ni Câu - Cửu Trại Câu

Giá: 17,750,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Thượng Hải - Bắc Kinh - Hàng Châu - Tô Châu

Giá: 16,650,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu

Giá: 15,570,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Nam Ninh - Quảng Châu - Thâm Quyến

Giá: 6,570,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Hongkong - Thâm Quyến - Quảng Châu 5 ngày

Giá: 21,490,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Thành Đô - Tây Tạng

Giá: 35,300,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Thượng Hải - Phổ Đà Sơn

Giá: 0 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu