HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Lịch khởi hành

TOUR GHÉP KHỞI HÀNH HÀNG TUẦN

THÔNG TIN BÁN HÀNG

CẨM NANG DU LỊCH

PHONG CÁCH DU LỊCH

CÁC ĐIỂM DU LỊCH
Hotline: +84-907126888 - E-mail: sales@itours.vn

Trung Quốc

Du lịch: Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn - Phù Dung Chấn - Thiên Môn Sơn 5 ngày, VJ

Giá: 10,970,000 VNĐ

Khởi hành: 3, 10, 17, 24/6; 1, 8, 15, 22, 29/7; 5, 12, 19, 26/8

Du lịch Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 4 ngày 3 đêm bay thẳng VJ

Giá: 10,490,000 VNĐ

Khởi hành: 7, 14, 21, 28/6; 5, 12, 19, 26/7; 2, 9, 16, 23, 30/8

Du lịch Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 5 ngày bay thẳng CZ

Giá: 11,390,000 VNĐ

Khởi hành: 29/5; 12/6; 19/6; 10/7; 7/8

Du lịch Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu 7 ngày

Giá: 18,290,000 VNĐ

Khởi hành: 2, 6, 11, 18, 22/6; 2, 6, 11, 16, 18, 23/7; 6, 20/8

Du lịch Bắc Kinh - Thượng Hải 5 ngày

Giá: 15,290,000 VNĐ

Khởi hành: 22/5; 5, 12, 19, 26/6; 3, 10, 17, 24/7; 7, 14, 21/8

Du lịch Bắc Kinh - Thượng Hải (tàu cao tốc)

Giá: 16,790,000 VNĐ

Khởi hành: 26/5; 2, 16, 23, 30/6; 14/7; 11/8

Du lịch Bắc Kinh - Vạn Lý Trường Thành 5 ngày

Giá: 9,690,000 VNĐ

Khởi hành: 26, 31/5; 2, 9, 14, 16, 23, 28, 30/6; 5, 12, 19, 28/7

Du lịch Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu 4 ngày

Giá: 11,590,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Quảng Châu - Thâm Quyến

Giá: 10,450,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Trung Quốc: Tứ đại Phật Sơn, 11 ngày

Giá: 38,700,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Thành Đô - Cửu Trại Câu - Nga Mi 6 ngày bay VN

Giá: 20,690,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

HongKong Free & Easy

Giá: 8,490,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Thành Đô - Tây Tạng 8 ngày

Giá: 37,500,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Thành Đô - Mou Ni Câu - Cửu Trại Câu

Giá: 17,750,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu

Giá: 15,570,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Hongkong - Thâm Quyến - Quảng Châu 5 ngày

Giá: 21,490,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Thượng Hải - Bắc Kinh (tàu cao tốc)

Giá: 12,990,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Thành Đô - Tây Tạng

Giá: 35,300,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Thượng Hải - Phổ Đà Sơn

Giá: 0 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu