HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Lịch khởi hành

TOUR GHÉP KHỞI HÀNH HÀNG TUẦN

THÔNG TIN BÁN HÀNG

THÔNG TIN VISA HỮU ÍCH

CẨM NANG DU LỊCH QUỐC TẾ

CẨM NANG DU LỊCH

CÁC ĐIỂM DU LỊCH
Hotline: +84-907126888 - E-mail: sales@itours.vn

Campuchia

Du lịch Campuchia: Siemriep - Phnompenh 4 ngày bay VJ

Giá: 10,980,000 VNĐ

Khởi hành: 𝟗, 𝟏𝟒, 𝟐𝟏, 𝟐𝟖/𝟑; 𝟒, 𝟏𝟏, 𝟏𝟖/𝟒; 𝟐, 𝟗, 𝟏𝟔, 𝟐𝟑/𝟓; 𝟔, 𝟏𝟑, 𝟐𝟎, 𝟐𝟕/𝟔

Du lịch Campuchia - Hà Nội - Siemriep - Phnompenh 4 ngày VJ

Giá: 12,890,000 VNĐ

Khởi hành: 𝟐𝟕, 𝟐𝟖 /𝟒

Du lịch Campuchia: Phnompenh - Kampot -  Bokor - Shihanuak Ville

Giá: 3,830,000 VNĐ

Khởi hành: Thứ 5 hàng tuần

Du lịch Campuchia - Sài Gòn - Siemriep - Phnompenh

Giá: 3,780,000 VNĐ

Khởi hành: Thứ 5 hàng tuần

Du lịch khám phá Campuchia hàng ngày

Giá: 4,290,000 VNĐ

Khởi hành: Hàng ngày

Du lịch Campuchia - Siemriep 3 ngày

Giá: 3,950,000 VNĐ

Khởi hành: Hàng ngày

Du lịch Campuchia - Phnompenh 3 ngày

Giá: 2,900,000 VNĐ

Khởi hành: Hàng ngày

Du lịch Campuchia - Phnompenh 2 ngày

Giá: 1,950,000 VNĐ

Khởi hành: Hàng ngày

Du lịch Campuchia - Sài Gòn - Phnompenh - Siemriep

Giá: 3,180,000 VNĐ

Khởi hành: Thứ 5 hàng tuần

Du lịch Campuchia - Hà Nội - Phnompenh - Siemriep

Giá: 8,450,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Campuchia - Hà Nội - Siemriep - Phnompenh

Giá: 8,470,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Lào - Thái - Campuchia

Giá: 9,850,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu