HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Lịch khởi hành

TOUR GHÉP KHỞI HÀNH HÀNG TUẦN

THÔNG TIN BÁN HÀNG

CẨM NANG DU LỊCH

PHONG CÁCH DU LỊCH

CÁC ĐIỂM DU LỊCH
Hotline: +84-907126888 - E-mail: sales@itours.vn

Malaysia

Du lịch Malaysia - Singapore 6 ngày, hành trình hai đất nước ODTR

Giá: 10,970,000 VNĐ

Khởi hành: 21, 24, 28, 30/5; 4, 7, 11, 13, 14, 25, 27, 28/6

Du lịch Singapore - Malaysia 6 ngày, VN

Giá: 13,470,000 VNĐ

Khởi hành: 21, 29, 31/5; 2, 16, 30/8;

Du lịch Malaysia - Singapore 6 ngày - Hành trình hai đất nước, bay VN

Giá: 14,190,000 VNĐ

Khởi hành: 11, 14, 28/6; 4,10, 17,19, 23, 24/7

Du lịch Malaysia - Singapore, bay Vietnam Airlines

Giá: 14,180,000 VNĐ

Khởi hành: 21/6; 31/7

Du lịch Malaysia - Singapore 6 ngày, bay Vietnam Airlines

Giá: 13,590,000 VNĐ

Khởi hành: 11, 14, 19, 22, 28/6; 4, 10, 12, 17, 19, 23, 27/7; 2, 9, 16, 29, 30/8

Du lịch Malaysia: Kuala Lumpur - Genting

Giá: 10,270,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Malaysia: Kuala Lumpur - Genting 4 ngày OD

Giá: 9,770,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Malaysia - Singapore 6 ngày 5 đêm

Giá: 11,370,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Singapore - Malaysia 5 ngày VN

Giá: 10,980,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Singapore - Malaysia - Indonesia 4 ngày

Giá: 12,450,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Malaysia - Singapore 7 ngày

Giá: 13,790,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Singapore - Malaysia 6 ngày, 2 đêm Singapore; VN

Giá: 16,490,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Singapore - Malaysia - Indonesia 5 ngày

Giá: 13,850,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Malaysia: Langkawi - Kuala Lumpur

Giá: 10,160,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Malaysia - Singapore, 7 ngày bay VN

Giá: 14,790,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Singapore - Malaysia 7 ngày

Giá: 14,980,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu