HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Lịch khởi hành

TOUR GHÉP KHỞI HÀNH HÀNG TUẦN

THÔNG TIN BÁN HÀNG

THÔNG TIN VISA HỮU ÍCH

CẨM NANG DU LỊCH QUỐC TẾ

CẨM NANG DU LỊCH

CÁC ĐIỂM DU LỊCH
Hotline: +84-907126888 - E-mail: sales@itours.vn

Malaysia

Du lịch: Singapore - Malaysia 5 ngày, bay VJOD

Giá: 10,790,000 VNĐ

Khởi hành: 21, 29/3; 24/4

Du lịch: Singapore - Malaysia 5 ngày, bay TROD

Giá: 11,970,000 VNĐ

Khởi hành: 18, 19/4

Du lịch Singapore - Malaysia 5 ngày, bay VJAK

Giá: 13,870,000 VNĐ

Khởi hành: 28, 29/4

Tour Singapore-Malaysia 5 ngày VJAK

Giá: 16,680,000 VNĐ

Khởi hành: 9, 10/2 (30, M1 Tết)

Du lịch Singapore - Malaysia 5 ngày 4 đêm, bay TROD

Giá: 11,070,000 VNĐ

Khởi hành: 11, 18, 25/5; 3, 24/6

Du lịch Singapore - Malaysia 5 ngày VJAK

Giá: 15,790,000 VNĐ

Khởi hành: 9, 10/2 (30, M1 Tết)

Du lịch Malaysia: Kuala Lumpur - Genting

Giá: 10,270,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Malaysia - Singapore 5 ngày, bay VN

Giá: 12,470,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Tour Singapore-Malaysia 5 ngày TRAK

Giá: 10,280,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Malaysia: Kuala Lumpur - Genting 4 ngày OD

Giá: 9,770,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Malaysia - Singapore 6 ngày 5 đêm

Giá: 12,370,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Singapore - Malaysia 6 ngày, VN

Giá: 17,470,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Singapore - Malaysia 5 ngày VN

Giá: 11,480,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Singapore - Malaysia - Indonesia 4 ngày

Giá: 12,450,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Singapore - Malaysia 6 ngày, 2 đêm Singapore; VN

Giá: 13,900,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Malaysia - Singapore 6 ngày, bay Vietnam Airlines

Giá: 16,890,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Singapore - Malaysia 6 ngày, bay Vietnam Airlines

Giá: 12,900,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Singapore - Malaysia - Indonesia 5 ngày

Giá: 11,850,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Malaysia - Singapore 6 ngày bay VN

Giá: 17,790,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Singapore - Sentosa 4 ngày bay SQ

Giá: 17,480,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Tour Singapore - Malaysia 5 ngày, bay TRAK

Giá: 11,570,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Tour Singapore - Malaysia 5 ngày, bay VJAK

Giá: 10,680,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Tour Singapore - Malaysia - Singapore 5 ngày QH

Giá: 10,990,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Tour Singapore - Malaysia 5 ngày QH

Giá: 9,290,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu