HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Lịch khởi hành

TOUR GHÉP KHỞI HÀNH HÀNG TUẦN

THÔNG TIN BÁN HÀNG

CẨM NANG DU LỊCH

PHONG CÁCH DU LỊCH

CÁC ĐIỂM DU LỊCH
Hotline: +84-907126888 - E-mail: sales@itours.vn

Malaysia

Du lịch Singapore - Malaysia 6 ngày 5 đêm bay TROD

Giá: 11,990,000 VNĐ

Khởi hành: 24/12 (Noel)

Du lịch Singapore - Indonesia - Malaysia 5 ngày VJAK

Giá: 9,490,000 VNĐ

Khởi hành: 16, 24, 31/10; 7, 14, 21/11

Du lịch Singapore - Malaysia 5 ngày bay VJOD

Giá: 8,990,000 VNĐ

Khởi hành: 25/10; 1, 8, 15, 22/11; 6, 27/12

Du lịch Singapore - Malaysia 6 ngày, bay TROD

Giá: 12,590,000 VNĐ

Khởi hành: 31/12

Du lịch Malaysia - Singapore 6 ngày, hành trình hai đất nước ODTR

Giá: 10,470,000 VNĐ

Khởi hành: 11, 23, 29/10; 5, 15, 19, 29/11

Du lịch Singapore - Malaysia 6 ngày, VN

Giá: 13,470,000 VNĐ

Khởi hành: 29/10; 16/11; 24, 27, 28/12

Du lịch Malaysia - Singapore, bay Vietnam Airlines

Giá: 12,280,000 VNĐ

Khởi hành: 19, 26/10; 22, 30/11; 14/12

Du lịch Singapore - Malaysia 6 ngày, bay Vietnam Airlines

Giá: 11,990,000 VNĐ

Khởi hành: 24/9; 8, 16, 24/10; 8, 19, 28/11

Du lịch Malaysia - Singapore 6 ngày 5 đêm

Giá: 11,370,000 VNĐ

Khởi hành: 25/10; 8, 15, 22/11; 6, 13/12;

Du lịch Malaysia: Kuala Lumpur - Genting

Giá: 10,270,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Malaysia: Kuala Lumpur - Genting 4 ngày OD

Giá: 9,770,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Singapore - Malaysia 5 ngày VN

Giá: 10,980,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Singapore - Malaysia - Indonesia 4 ngày

Giá: 12,450,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Malaysia - Singapore 7 ngày

Giá: 13,790,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Singapore - Malaysia - Indonesia 5 ngày

Giá: 9,850,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Singapore - Malaysia 6 ngày, 2 đêm Singapore; VN

Giá: 14,290,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Malaysia - Singapore 6 ngày, bay Vietnam Airlines

Giá: 13,390,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Malaysia: Langkawi - Kuala Lumpur

Giá: 10,160,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu