HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Lịch khởi hành

TOUR GHÉP KHỞI HÀNH HÀNG TUẦN

THÔNG TIN BÁN HÀNG

CẨM NANG DU LỊCH QUỐC TẾ

CẨM NANG DU LỊCH

Hàn Quốc
Hotline: +84-907126888 - E-mail: sales@itours.vn
Du lịch Hàn Quốc: Seoul - Everland - Nami 5 ngày, bay Jeju Airs

Giá: 14,470,000 VNĐ

Khởi hành: 20, 30/5; 9, 13, 16, 22, 27/6; 4, 7, 14, 18, 20, 28/7

Du lịch Hàn Quốc: Seoul - Nami - Everland, bay VN ban ngày

Giá: 16,970,000 VNĐ

Khởi hành: 11/4; 2, 21, 24/6; 7, 19, 29/7

Nhật Bản
Hotline: +84-907126888 - E-mail: sales@itours.vn
Du lịch Nhật Bản: Tokyo - Phú Sỹ - Nagoya - Kyoto - Osaka 6 ngày bay VN

Giá: 34,700,000 VNĐ

Khởi hành: 10, 24/6; 8, 18/7; 18/8; 29/9

Du lịch Nhật Bản: Tokyo – Fuji – Nagoya - Osaka 6 ngày VJ

Giá: 29,870,000 VNĐ

Khởi hành: 16, 22/6; 16, 23/7

Du lịch Nhật Bản: Osaka - Kyoto - Phú Sỹ - Muira - Tokyo 6 ngày VN

Giá: 33,800,000 VNĐ

Khởi hành: 5/7, 12/7, 19/7, 10/8, 15/8 & 28/9

Du lịch Nhật Bản: Nagoya - Osaka - Kyoto - Fuji - Tokyo 6 ngày, VN

Giá: 33,500,000 VNĐ

Khởi hành: 10, 24/6; 8, 18/7, 18/8; 29/9

Châu Âu
Hotline: +84-907126888 - E-mail: sales@itours.vn
Du lịch Châu Âu: Pháp - Bỉ - Hà Lan - Đức 10 ngày

Giá: 65,700,000 VNĐ

Khởi hành: 14, 21/6; 31/7; 14/8

Du lịch Châu Âu: Pháp - Thụy Sỹ - Ý 10 ngày bay QR

Giá: 65,800,000 VNĐ

Khởi hành: 8,14, 29/6; 7, 26, 31/7; 5, 25/8

Du lịch Nga: Moscow - Saint Peterburg, 8 ngày, QR

Giá: 59,900,000 VNĐ

Khởi hành: 17/6; 5, 15, 29/7; 2, 12, 26/8; 16, 30/9, 4/10

Du lịch Châu Âu: Pháp - Thụy Sỹ - Ý  - Vatican 10 ngày QR

Giá: 69,700,000 VNĐ

Khởi hành: 13, 23, 29/6; 2, 8, 15, 20, 29/7; 3, 11, 18/8; 1, 8, 15, 25, 28/9; 6/10

Du lịch Châu Âu: Đức - Hà Lan - Bỉ - Pháp 9 ngày VN

Giá: 58,700,000 VNĐ

Khởi hành: 30/6; 21/7; 18, 25/8; 15, 29/9; 20/10

Du lịch Anh - Scotland 10 ngày

Giá: 73,700,000 VNĐ

Khởi hành: 10, 17, 24/6; 8, 15, 22, 29/7; 5, 12, 19, 26/8; 9, 16, 30/9; 7, 14, 28/10

Hoa Kỳ
Hotline: +84-907126888 - E-mail: sales@itours.vn
Maldives
Hotline: +84-907126888 - E-mail: sales@itours.vn
Du lịch Maldives - Thiên đường Biển Đảo 6 ngày

Giá: 38,900,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Maldives 6 ngày (Free & Easy)

Giá: 42,600,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Maldives - Thiên đường nghỉ dưỡng, 5 ngày

Giá: 32,470,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Thái Lan
Hotline: +84-907126888 - E-mail: sales@itours.vn
Du lịch Phuket - Đảo Phi Phi 4 ngày VJ

Giá: 9,870,000 VNĐ

Khởi hành: 13, 20, 27/6 , 11/7

Du lịch Hà Nội – Chiangmai – Chiangrai 4 ngày FD

Giá: 9,750,000 VNĐ

Khởi hành: 8, 15, 22, 29/6; 6, 13, 20, 27/7; 3, 31/8

Du lịch Thái Lan: Bangkok - Pattaya - Muongboran 5 ngày FD

Giá: 6,670,000 VNĐ

Khởi hành: 3, 13, 17, 20, 24, 31/5

Du lịch Thái Lan: Bangkok - Pattaya bay Vietjet, 5 ngày

Giá: 6,780,000 VNĐ

Khởi hành: 3, 10, 17, 24, 31/7; 7, 14, 19, 21, 28/8

Tour Thái Lan: Bangkok-Pattaya 5 ngày, Vietjet

Giá: 6,350,000 VNĐ

Khởi hành: 12, 19, 23, 29,/5

Singapore
Hotline: +84-907126888 - E-mail: sales@itours.vn
Du lịch Singapore - Malaysia 5 ngày, bay VJAK

Giá: 10,870,000 VNĐ

Khởi hành: 20, 26/6; 4, 11, 17/7; 9, 15, 16, 18, 19, 25/8

Du lịch Malaysia - Singapore 5 ngày, bay VN

Giá: 11,390,000 VNĐ

Khởi hành: 5, 18/6; 2, 9, 23/7

Tour Singapore - Malaysia 5 ngày, bay TRAK

Giá: 11,570,000 VNĐ

Khởi hành: 15, 22, 29/6; 6, 13, 27/7

Tour Singapore - Malaysia - Singapore 5 ngày QH

Giá: 10,990,000 VNĐ

Khởi hành: 30/6; 7, 14/7; 4, 11/8

Tour Singapore-Malaysia 5 ngày TRAK

Giá: 10,550,000 VNĐ

Khởi hành: 3, 10/8; 21/9; 12/10

Trung Quốc
Hotline: +84-907126888 - E-mail: sales@itours.vn
Myanmar
Hotline: +84-907126888 - E-mail: sales@itours.vn
Du lịch Myanmar: Yangon - Golden Rock

Giá: 13,770,000 VNĐ

Khởi hành: 31/3; 14, 28/4; 5, 12,19, 26/5; 2, 9, 16, 23, 30/6

Du lịch Myanmar 4 ngày - Yangon - Bago - Thalyin

Giá: 11,990,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Myanmar 4 ngày - Yangon - Bagan

Giá: 11,890,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Myanmar: Yangon - Bagan - Mandalay,  5 ngày

Giá: 11,950,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Myanmar 8 ngày - toàn cảnh đất Phật

Giá: 18,450,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Phượng Hoàng Cổ Trấn
Hotline: +84-907126888 - E-mail: sales@itours.vn
Du lịch Phượng Hoàng Cổ Trấn - Vũ Lăng Nguyên 6 ngày, VJ

Giá: 13,770,000 VNĐ

Khởi hành: 4/6; 5, 26/7; 16/8; 6, 27/9

Du lịch Phượng Hoàng Cổ Trấn-Phù Dung Trấn-Vũ Lăng Nguyên

Giá: 13,780,000 VNĐ

Khởi hành: 7, 16, 23, 30/6; 5, 12, 21, 28/7; 4, 11, 18, 25/8

Du lịch Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn - Vũ Lăng Nguyên - Hồ Bảo Phong, 5 ngày, bay VJ

Giá: 13,380,000 VNĐ

Khởi hành: 5, 12, 19, 26/6; 03, 10, 17, 24, 31/7; 03, 10, 17, 24, 31/8

Du lịch Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn - Vũ Lăng Nguyên - Viên Gia Giới 6 ngày, bay VJ

Giá: 13,770,000 VNĐ

Khởi hành: 2, 9, 16, 23, 30/6; 5,14, 21,28/7; 4, 11, 18, 25, 30/8; 1/9, 27/12, 29/12

Du lịch Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn - Vũ Lăng Nguyên 5 ngày 4 đêm bay VJ

Giá: 12,870,000 VNĐ

Khởi hành: 5, 12, 19, 26/6; 3, 10, 17, 24, 31/7; 7, 14, 21, 28/8; 4, 11, 18, 25/9

Malaysia
Hotline: +84-907126888 - E-mail: sales@itours.vn
Du lịch Singapore - Malaysia 5 ngày, bay VJAK

Giá: 10,870,000 VNĐ

Khởi hành: 20, 26/6; 4, 11, 17/7; 9, 15, 16, 18, 19, 25/8

Du lịch Malaysia - Singapore 5 ngày, bay VN

Giá: 11,390,000 VNĐ

Khởi hành: 5, 18/6; 2, 9, 23/7

Tour Singapore - Malaysia 5 ngày, bay TRAK

Giá: 11,570,000 VNĐ

Khởi hành: 15, 22, 29/6; 6, 13, 27/7

Tour Singapore - Malaysia - Singapore 5 ngày QH

Giá: 10,990,000 VNĐ

Khởi hành: 30/6; 7, 14/7; 4, 11/8

Tour Singapore-Malaysia 5 ngày TRAK

Giá: 10,550,000 VNĐ

Khởi hành: 3, 10/8; 21/9; 12/10

Du lịch Malaysia - Singapore 6 ngày 5 đêm

Giá: 12,370,000 VNĐ

Khởi hành: 4, 7, 28/7 & 11, 15, 18/8

Hong Kong
Hotline: +84-907126888 - E-mail: sales@itours.vn
Du lịch Hongkong - Disneyland 4 ngày, bay VN

Giá: 17,770,000 VNĐ

Khởi hành: 6, 20/7; 9/8; 23/9

Du lịch Hongkong - Disneyland bay VN

Giá: 16,950,000 VNĐ

Khởi hành: 25/6

Du lịch Hồng Kong 4 ngày, bay VN

Giá: 13,950,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Hồng Kong 4 ngày bay HX

Giá: 14,790,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Hồng Kông - Disneyland 4 ngày bay Jetstar

Giá: 13,470,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Trung Quốc đường bộ
Hotline: +84-907126888 - E-mail: sales@itours.vn
Campuchia
Hotline: +84-907126888 - E-mail: sales@itours.vn
Du lịch Campuchia: Phnompenh - Kampot -  Bokor - Shihanuak Ville

Giá: 3,830,000 VNĐ

Khởi hành: Thứ 5 hàng tuần

Du lịch Campuchia - Sài Gòn - Siemriep - Phnompenh

Giá: 3,780,000 VNĐ

Khởi hành: Thứ 5 hàng tuần

Du lịch khám phá Campuchia hàng ngày

Giá: 4,290,000 VNĐ

Khởi hành: Hàng ngày

Du lịch Campuchia - Siemriep 3 ngày

Giá: 3,950,000 VNĐ

Khởi hành: Hàng ngày

Du lịch Campuchia - Phnompenh 3 ngày

Giá: 2,900,000 VNĐ

Khởi hành: Hàng ngày

Du lịch Campuchia - Phnompenh 2 ngày

Giá: 1,950,000 VNĐ

Khởi hành: Hàng ngày

Đài Loan
Hotline: +84-907126888 - E-mail: sales@itours.vn
Lào - Thái
Hotline: +84-907126888 - E-mail: sales@itours.vn
Tour Hà Nội - Lào 6 ngày

Giá: 9,390,000 VNĐ

Khởi hành: 12, 28, 29/4

Du lịch Lào: Đông Hà - Savannakhet - Vientiane - Thakhek

Giá: 4,690,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Lào - Đông Bắc Thái 7 ngày

Giá: 8,190,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Lào: Viên Chăn - Cánh Đồng Chum

Giá: 6,850,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Lào - Luang Phrabang - Viêng Chăn 7 ngày

Giá: 7,800,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Philippines
Hotline: +84-907126888 - E-mail: sales@itours.vn
Du lịch Philippines

Giá: 16,290,000 VNĐ

Khởi hành: 20 hàng tháng

Brunei
Hotline: +84-907126888 - E-mail: sales@itours.vn
Du lịch Brunei 5 ngày

Giá: 19,379,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Brunei

Giá: 17,780,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Ấn Độ
Hotline: +84-907126888 - E-mail: sales@itours.vn
Du lịch Ấn Độ: Tứ Động Tâm, 8 ngày

Giá: 34,800,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Ấn Độ 8 ngày

Giá: 33,700,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Ấn Độ: Delhi - Jaipur -  Agra - Tah Mahal 6 ngày

Giá: 25,700,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Ấn Độ: Trải nghiệm Tam Giác Vàng, 6 ngày

Giá: 26,900,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Ấn Độ - Nepal 9 ngày

Giá: 31,700,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Dubai
Hotline: +84-907126888 - E-mail: sales@itours.vn
Du lịch Dubai - Abu Dhabi 6 ngày EK

Giá: 27,700,000 VNĐ

Khởi hành: 29/3; 6, 18/4; 26/5; 14, 28/6

Du lịch Dubai - Abu Dhabi 6 ngày

Giá: 26,800,000 VNĐ

Khởi hành: 8/6

Du lịch Dubai khám phá Abu Dhabi 5 ngày

Giá: 22,890,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Bali-Indonesia
Hotline: +84-907126888 - E-mail: sales@itours.vn
Du lịch khám phá Bali 5 ngày VJ

Giá: 13,570,000 VNĐ

Khởi hành: 13, 15, 20, 22, 29/6, 1, 6, 11, 13, 25, 29/7; 1, 15, 19, 26/8

Tour khám phá Bali, 4 ngày VJ

Giá: 11,890,000 VNĐ

Khởi hành: 9, 17, 23, 24, 30/6; 1, 8, 15, 22, 29/7; 14/8

Du lịch Bali 4 ngày bay Vietjet Air

Giá: 13,770,000 VNĐ

Khởi hành: 7, 13, 14, 21, 27/7; 4, 11/8

Du lịch Singapore - Malaysia - Indonesia 5 ngày

Giá: 11,850,000 VNĐ

Khởi hành: 9, 16, 30/6; 7, 14, 15, 21, 27, 22, 28/7; 4, 11,19, 29/9

Du lịch Bali - Nusapenida - Bali Swing 5 ngày VJ

Giá: 13,680,000 VNĐ

Khởi hành: 03/06, 17/06, 1/7, 8/7, 22/7, 12/8

Du lịch Bali 4 ngày bay Vietnam Airlines

Giá: 12,500,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Úc (Australia)
Hotline: +84-907126888 - E-mail: sales@itours.vn
Du lịch Úc: Melbourne - Canberra - Sydney,  7 ngày

Giá: 53,500,000 VNĐ

Khởi hành: 8/6, 4/7; 1/8; 8/10; 2, 17/11; 1/12

Du lịch Úc: Melbourne - Canberra - Sydney, 6 ngày VN

Giá: 48,900,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Úc: Melbourne - Canberra - Sydney 7 ngày

Giá: 43,500,000 VNĐ

Khởi hành: 14, 28/2

Du lịch Úc: Sydney - Melbourne 7 ngày (TG)

Giá: 51,700,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Úc - New Zealand 9 ngày

Giá: 88,900,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch New Zealand 7 ngày

Giá: 59,700,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

New Zealand
Hotline: +84-907126888 - E-mail: sales@itours.vn
Du lịch Úc - New Zealand 9 ngày

Giá: 88,900,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch New Zealand 7 ngày

Giá: 59,700,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch New Zealand

Giá: 60,000,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Pháp
Hotline: +84-907126888 - E-mail: sales@itours.vn
Du lịch Châu Âu: Pháp - Bỉ - Hà Lan - Đức 10 ngày

Giá: 65,700,000 VNĐ

Khởi hành: 14, 21/6; 31/7; 14/8

Du lịch Châu Âu: Pháp - Thụy Sỹ - Ý  - Vatican 10 ngày QR

Giá: 69,700,000 VNĐ

Khởi hành: 13, 23, 29/6; 2, 8, 15, 20, 29/7; 3, 11, 18/8; 1, 8, 15, 25, 28/9; 6/10

Du lịch Châu Âu: Pháp - Lux- Bỉ - Hà Lan - Đức 9 ngày

Giá: 59,700,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Châu Âu: Tây Ban Nha - Pháp - Monaco  - Ý

Giá: 78,500,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Châu Âu: Ý - Tây Ban Nha - Pháp

Giá: 0 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Nga
Hotline: +84-907126888 - E-mail: sales@itours.vn
Du lịch Nga: Moscow - Saint Peterburg, 8 ngày, QR

Giá: 59,900,000 VNĐ

Khởi hành: 17/6; 5, 15, 29/7; 2, 12, 26/8; 16, 30/9, 4/10

Du lịch Nga: Moscow - Saint Peterburg, 8 ngày

Giá: 59,500,000 VNĐ

Khởi hành: 8/7; 5, 12, 30/8; 9, 16, 23, 30/9; 7/10

Du lịch Nga: ST. PETERSBURG - MATXCOVA 6 ngày

Giá: 44,700,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch: Cung đường vàng nước Nga, 9 ngày

Giá: 46,800,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Nga: Moscow - Saint Peterburg, 10 ngày VN

Giá: 52,700,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Nga: Cung đường vàng, 9 ngày

Giá: 45,800,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Hà Lan
Hotline: +84-907126888 - E-mail: sales@itours.vn
Anh Quốc
Hotline: +84-907126888 - E-mail: sales@itours.vn
Du lịch Anh - Scotland 10 ngày

Giá: 73,700,000 VNĐ

Khởi hành: 10, 17, 24/6; 8, 15, 22, 29/7; 5, 12, 19, 26/8; 9, 16, 30/9; 7, 14, 28/10

Du lịch Anh Quốc - Xứ sở Sương mù

Giá: 49,700,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Anh Quốc - Scotland 10 ngày VN

Giá: 70,900,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Anh Quốc - Scotland 9 ngày CX

Giá: 64,900,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Vương Quốc Anh (Anh, Xứ Wales và Scotland)

Giá: 74,800,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Canada
Hotline: +84-907126888 - E-mail: sales@itours.vn
Du lịch Canada

Giá: 89,900,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Nam Phi
Hotline: +84-907126888 - E-mail: sales@itours.vn
Du lịch Nam Phi 8 ngày

Giá: 64,700,000 VNĐ

Khởi hành: 31/8; 18/9; 4,18/10; 1,10/11

Du Lịch Kenya

Giá: 56,700,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Nam Phi 8 ngày 7 đêm

Giá: 62,900,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Ai Cập
Hotline: +84-907126888 - E-mail: sales@itours.vn
Du lịch Ai Cập: Cairo - Luxor - Aswan

Giá: 49,500,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Bhutan
Hotline: +84-907126888 - E-mail: sales@itours.vn
Du lịch Bhutan: Khám phá đất nước Rồng Sấm 6 ngày

Giá: 44,790,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Thổ Nhĩ Kỹ
Hotline: +84-907126888 - E-mail: sales@itours.vn
Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ 9 ngày bay TK

Giá: 31,970,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu