HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Lịch khởi hành

TOUR GHÉP KHỞI HÀNH HÀNG TUẦN

THÔNG TIN BÁN HÀNG

THÔNG TIN VISA HỮU ÍCH

CẨM NANG DU LỊCH QUỐC TẾ

CẨM NANG DU LỊCH

Hàn Quốc
Hotline: +84-907126888 - E-mail: sales@itours.vn
Nhật Bản
Hotline: +84-907126888 - E-mail: sales@itours.vn
Châu Âu
Hotline: +84-907126888 - E-mail: sales@itours.vn
Du lịch Anh - Scotland 10 ngày

Giá: 73,700,000 VNĐ

Khởi hành: 23, 30/9; 7, 14, 28/10

Du lịch Nga: Moscow - Saint Peterburg, 8 ngày

Giá: 59,500,000 VNĐ

Khởi hành: 8/7; 5, 12, 30/8; 9, 16, 23, 30/9; 7/10

Hoa Kỳ
Hotline: +84-907126888 - E-mail: sales@itours.vn
Maldives
Hotline: +84-907126888 - E-mail: sales@itours.vn
Du lịch Maldives - Thiên đường Biển Đảo 6 ngày

Giá: 38,900,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Maldives 6 ngày (Free & Easy)

Giá: 42,600,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Maldives - Thiên đường nghỉ dưỡng, 5 ngày

Giá: 32,470,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Maldives: Thiên đường biển xanh 5 ngày, SQ

Giá: 35,800,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Thái Lan
Hotline: +84-907126888 - E-mail: sales@itours.vn
Du lịch Thái Lan: Bangkok - Pattaya 5 ngày, bay BL

Giá: 6,170,000 VNĐ

Khởi hành: 15, 22/11; 6/12; 10, 17/1

Du lịch Thái Lan: Bangkok - Pattaya 5 ngày bay VU

Giá: 6,170,000 VNĐ

Khởi hành: 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 30/11; 2, 7, 8, 9, 14/12

Du lịch Thái Lan Bangkok - Pattaya bay FD 4 ngày

Giá: 8,170,000 VNĐ

Khởi hành: 30, 31/12

Du lịch Thái Lan: Bangkok - Pattaya bay Vietjet, 5 ngày

Giá: 7,580,000 VNĐ

Khởi hành: 23, 24, 31/12

Singapore
Hotline: +84-907126888 - E-mail: sales@itours.vn
Du lịch Singapore - Malaysia kết hợp 5 ngày, VN

Giá: 17,480,000 VNĐ

Khởi hành: 11, 12/2 (M2, 3 Tết)

Du lịch: Singapore - Malaysia 5 ngày, bay VJOD

Giá: 10,290,000 VNĐ

Khởi hành: 5, 19/1; 23/2; 1, 15, 21, 29/3

Du lịch: Singapore - Malaysia 5 ngày, bay TROD

Giá: 13,970,000 VNĐ

Khởi hành: 29/12; 16/2

Du lịch Singapore - Malaysia 5 ngày, bay VJAK

Giá: 11,970,000 VNĐ

Khởi hành: 28, 30, 31/12

Trung Quốc
Hotline: +84-907126888 - E-mail: sales@itours.vn
Myanmar
Hotline: +84-907126888 - E-mail: sales@itours.vn
Du lịch Myanmar: Yangon - Golden Rock

Giá: 13,770,000 VNĐ

Khởi hành: 31/3; 14, 28/4; 5, 12,19, 26/5; 2, 9, 16, 23, 30/6

Du lịch Myanmar 4 ngày - Yangon - Bago - Thalyin

Giá: 11,990,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Myanmar 4 ngày - Yangon - Bagan

Giá: 11,890,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Myanmar: Yangon - Bagan - Mandalay,  5 ngày

Giá: 11,950,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Myanmar 8 ngày - toàn cảnh đất Phật

Giá: 18,450,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Phượng Hoàng Cổ Trấn
Hotline: +84-907126888 - E-mail: sales@itours.vn
Malaysia
Hotline: +84-907126888 - E-mail: sales@itours.vn
Du lịch: Singapore - Malaysia 5 ngày, bay VJOD

Giá: 10,290,000 VNĐ

Khởi hành: 5, 19/1; 23/2; 1, 15, 21, 29/3

Du lịch: Singapore - Malaysia 5 ngày, bay TROD

Giá: 13,970,000 VNĐ

Khởi hành: 29/12; 16/2

Du lịch Singapore - Malaysia 5 ngày, bay VJAK

Giá: 11,970,000 VNĐ

Khởi hành: 28, 30, 31/12

Du lịch Malaysia - Singapore 5 ngày, bay VN

Giá: 13,470,000 VNĐ

Khởi hành: 22, 29/12

Hong Kong
Hotline: +84-907126888 - E-mail: sales@itours.vn
Du lịch Hồng Kong 4 ngày, bay VN

Giá: 14,850,000 VNĐ

Khởi hành: 15/11; 8/12; 24/1

Du lịch Hongkong - Thâm Quyến - Quảng Châu 5 ngày

Giá: 17,790,000 VNĐ

Khởi hành: 9, 23/11; 14/12; 13/1

Du lịch Hồng Kong 4 ngày bay HX

Giá: 14,790,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Hồng Kông - Disneyland 4 ngày bay Jetstar

Giá: 13,470,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Hồng Kông - Disneyland 4 ngày bay HX

Giá: 11,950,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Hồng Kông - Disneyland bay HX

Giá: 18,570,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Trung Quốc đường bộ
Hotline: +84-907126888 - E-mail: sales@itours.vn
Campuchia
Hotline: +84-907126888 - E-mail: sales@itours.vn
Du lịch Campuchia: Siemriep - Phnompenh 4 ngày bay VJ

Giá: 11,980,000 VNĐ

Khởi hành: 𝟐𝟖, 𝟐𝟗/𝟏𝟐; 𝟏𝟐,𝟏𝟑,𝟏𝟒/𝟐

Du lịch Campuchia - Hà Nội - Siemriep - Phnompenh 4 ngày VJ

Giá: 10,890,000 VNĐ

Khởi hành: 𝟏𝟓, 𝟐𝟐/𝟏𝟐; 𝟒, 𝟏𝟏, 𝟏𝟖, 𝟐𝟓/𝟏; 𝟏𝟓, 𝟐𝟐, 𝟐𝟗 /𝟐; 𝟕, 𝟏𝟒, 𝟐𝟏, 𝟐𝟖/𝟑

Du lịch Campuchia: Phnompenh - Kampot -  Bokor - Shihanuak Ville

Giá: 3,830,000 VNĐ

Khởi hành: Thứ 5 hàng tuần

Du lịch Campuchia - Sài Gòn - Siemriep - Phnompenh

Giá: 3,780,000 VNĐ

Khởi hành: Thứ 5 hàng tuần

Du lịch khám phá Campuchia hàng ngày

Giá: 4,290,000 VNĐ

Khởi hành: Hàng ngày

Du lịch Campuchia - Siemriep 3 ngày

Giá: 3,950,000 VNĐ

Khởi hành: Hàng ngày

Đài Loan
Hotline: +84-907126888 - E-mail: sales@itours.vn
Du lịch Đài Loan: Đài Bắc - Cao Hùng 5 ngày, bay BR

Giá: 10,890,000 VNĐ

Khởi hành: 14, 18, 19, 26/10; 2, 9,10, 16, 23, 24, 30/11; 7, 8, 14, 21, 22, 23/12

Du lịch Đài Loan: Đài Bắc - Cao Hùng 5 ngày, bay BB

Giá: 10,570,000 VNĐ

Khởi hành: 16, 22, 23, 29, 30/11; 6, 7, 13, 14, 20/12

Du lịch Đài Loan: Cao Hùng - Nam Đầu - Đài Trung - Đài Bắc 5 ngày VJ

Giá: 11,190,000 VNĐ

Khởi hành: 14/10; 4, 11, 18, 25/11; 2, 9/12; 13, 20, 27/1/24

Lào - Thái
Hotline: +84-907126888 - E-mail: sales@itours.vn
Tour Hà Nội - Lào 6 ngày

Giá: 9,390,000 VNĐ

Khởi hành: 12, 28, 29/4

Du lịch Lào: Đông Hà - Savannakhet - Vientiane - Thakhek

Giá: 4,690,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Lào - Đông Bắc Thái 7 ngày

Giá: 8,190,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Lào: Viên Chăn - Cánh Đồng Chum

Giá: 6,850,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Lào - Luang Phrabang - Viêng Chăn 7 ngày

Giá: 7,800,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Philippines
Hotline: +84-907126888 - E-mail: sales@itours.vn
Du lịch Philippines

Giá: 16,290,000 VNĐ

Khởi hành: 20 hàng tháng

Brunei
Hotline: +84-907126888 - E-mail: sales@itours.vn
Du lịch Brunei 5 ngày

Giá: 19,379,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Brunei

Giá: 17,780,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Ấn Độ
Hotline: +84-907126888 - E-mail: sales@itours.vn
Du lịch Ấn Độ: Tứ Động Tâm, 8 ngày

Giá: 34,800,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Ấn Độ 8 ngày

Giá: 33,700,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Ấn Độ: Delhi - Jaipur -  Agra - Tah Mahal 6 ngày

Giá: 25,700,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Ấn Độ: Trải nghiệm Tam Giác Vàng, 6 ngày

Giá: 26,900,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Ấn Độ - Nepal 9 ngày

Giá: 31,700,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Dubai
Hotline: +84-907126888 - E-mail: sales@itours.vn
Du lịch Dubai - Abu Dhabi 6 ngày EK

Giá: 28,700,000 VNĐ

Khởi hành: 12, 18/12

Du lịch Dubai - Abu Dhabi - Khalifa - Đảo Cọ - Safari 6 ngày, EK

Giá: 27,700,000 VNĐ

Khởi hành: 12, 23, 26/1; 22, 28/2; 6, 19, 29/3

Du lịch Dubai - Abu Dhabi - Đảo Cọ - Sa mạc Safari 6 ngày, EK

Giá: 36,900,000 VNĐ

Khởi hành: 10, 11/2 (Tết AL)

Du lịch Dubai - Abu Dhabi 6 ngày

Giá: 27,800,000 VNĐ

Khởi hành: 7, 12/12; 27/2; 8, 15/3

Du lịch Dubai khám phá Abu Dhabi 5 ngày

Giá: 22,890,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Bali-Indonesia
Hotline: +84-907126888 - E-mail: sales@itours.vn
Tour khám phá Bali, 4 ngày VJ

Giá: 11,970,000 VNĐ

Khởi hành: 9/12; 18, 20, 25, 27/1; 17, 22/2; 2, 7, 14, 23, 28/3

Du lịch Bali 4 ngày bay Vietjet Air

Giá: 15,970,000 VNĐ

Khởi hành: 10/2 (M1 Tết); 15/2

Du lịch Bali 4 ngày bay Vietnam Airlines

Giá: 12,500,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Singapore - Malaysia - Indonesia 4 ngày

Giá: 12,450,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Úc (Australia)
Hotline: +84-907126888 - E-mail: sales@itours.vn
Du lịch Úc: Melbourne - Sydney - Balarat 6 ngày, bay BB

Giá: 55,800,000 VNĐ

Khởi hành: 1/1; 12/2 (M3 Tết)

Du lịch Úc: Melbourne - Canberra - Sydney, 6 ngày VN

Giá: 57,900,000 VNĐ

Khởi hành: 21/11; 12/12

Du lịch Úc: Sydney - Melbourne 7 ngày VN

Giá: 66,700,000 VNĐ

Khởi hành: 11/2 (M2 Tết)

Du lịch Úc: Melbourne - Canberra - Sydney,  7 ngày

Giá: 53,500,000 VNĐ

Khởi hành: 8/10; 2, 17/11; 1/12

New Zealand
Hotline: +84-907126888 - E-mail: sales@itours.vn
Du lịch Úc - New Zealand 9 ngày

Giá: 88,900,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch New Zealand 7 ngày

Giá: 59,700,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch New Zealand

Giá: 60,000,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Pháp
Hotline: +84-907126888 - E-mail: sales@itours.vn
Nga
Hotline: +84-907126888 - E-mail: sales@itours.vn
Du lịch Nga: Moscow - Saint Peterburg, 8 ngày

Giá: 59,500,000 VNĐ

Khởi hành: 8/7; 5, 12, 30/8; 9, 16, 23, 30/9; 7/10

Du lịch Nga: Moscow - Saint Peterburg, 8 ngày, QR

Giá: 59,900,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Nga: ST. PETERSBURG - MATXCOVA 6 ngày

Giá: 44,700,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch: Cung đường vàng nước Nga, 9 ngày

Giá: 46,800,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Nga: Moscow - Saint Peterburg, 10 ngày VN

Giá: 52,700,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Nga: Cung đường vàng, 9 ngày

Giá: 45,800,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Hà Lan
Hotline: +84-907126888 - E-mail: sales@itours.vn
Anh Quốc
Hotline: +84-907126888 - E-mail: sales@itours.vn
Du lịch Anh - Scotland 10 ngày

Giá: 73,700,000 VNĐ

Khởi hành: 23, 30/9; 7, 14, 28/10

Du lịch Vương Quốc Anh (Anh, Xứ Wales và Scotland)

Giá: 85,800,000 VNĐ

Khởi hành: 10/2 (M1 Tết)

Du lịch Anh Quốc - Xứ sở Sương mù

Giá: 75,700,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Anh Quốc - Scotland 10 ngày VN

Giá: 70,900,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Anh Quốc - Scotland 9 ngày CX

Giá: 64,900,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Canada
Hotline: +84-907126888 - E-mail: sales@itours.vn
Du lịch Canada

Giá: 89,900,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Nam Phi
Hotline: +84-907126888 - E-mail: sales@itours.vn
Du lịch Nam Phi 8 ngày

Giá: 64,700,000 VNĐ

Khởi hành: 31/8; 18/9; 4,18/10; 1,10/11

Du Lịch Kenya

Giá: 56,700,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Nam Phi 8 ngày 7 đêm

Giá: 62,900,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Ai Cập
Hotline: +84-907126888 - E-mail: sales@itours.vn
Du lịch Ai Cập: Cairo - Luxor - Aswan

Giá: 61,500,000 VNĐ

Khởi hành: 29/12

Bhutan
Hotline: +84-907126888 - E-mail: sales@itours.vn
Du lịch Bhutan: Khám phá đất nước Rồng Sấm 6 ngày

Giá: 44,790,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Thổ Nhĩ Kỹ
Hotline: +84-907126888 - E-mail: sales@itours.vn
Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ 9 ngày bay TK

Giá: 31,970,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu