HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Lịch khởi hành

TOUR GHÉP KHỞI HÀNH HÀNG TUẦN

THÔNG TIN BÁN HÀNG

CẨM NANG DU LỊCH

PHONG CÁCH DU LỊCH

DU LỊCH TIẾT KIỆM

Du lịch Nhật Bản: Nagoya - Hakone - Phú Sỹ 6 ngày, VJ

Giá: 29,780,000 VNĐ

Khởi hành: 11, 25/6; 9, 23/7; 6, 20/8

Du lịch Hà Nội - Đà Lạt - Nha Trang 4 ngày

Giá: 3,670,000 VNĐ

Khởi hành: Hàng ngày

Du lịch Campuchia: Siemriep - Phnompenh 4 ngày bay VJ

Giá: 8,490,000 VNĐ

Khởi hành: 16, 23, 30/5; 6, 13, 20, 27/6; 4, 11, 18, 25/7; 1, 8, 15, 28/8

Du lịch Myanmar: Yangon - Bago - Golden Rock 4 ngày (VJ)

Giá: 8,890,000 VNĐ

Khởi hành: 4, 11, 18, 25/5; 1, 8, 15, 22, 29/6

Du lịch: Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn - Phù Dung Chấn - Thiên Môn Sơn 5 ngày, VJ

Giá: 10,970,000 VNĐ

Khởi hành: 3, 10, 17, 24/6; 1, 8, 15, 22, 29/7; 5, 12, 19, 26/8

Du lịch Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 4 ngày 3 đêm bay thẳng VJ

Giá: 10,490,000 VNĐ

Khởi hành: 7, 14, 21, 28/6; 5, 12, 19, 26/7; 2, 9, 16, 23, 30/8

Du lịch Thái Lan: Bangkok - Pattaya FD, 5 ngày

Giá: 6,790,000 VNĐ

Khởi hành: 24, 28/5; 2, 16, 18, 23, 25/6; 2, 7, 14, 21, 28, 31/7; 4, 7/8

Du lịch hàn Quốc: Seoul - Nami - Namsan - Everland 6 ngày bay VJ

Giá: 11,990,000 VNĐ

Khởi hành: 22, 29/5; 5, 12, 19, 26/6; 3, 10/7

Du lịch Nhật Bản: Tokyo - Phú Sỹ - Hakone - Odaiba 4 ngày VN

Giá: 23,900,000 VNĐ

Khởi hành: 30/5; 20/6; 4/7; 20/8

Du lịch Thái Lan: Bangkok - Pattaya 5 ngày SL

Giá: 6,690,000 VNĐ

Khởi hành: 22, 29/5; 5, 12, 19, 26/6; 3, 10, 24, 31/7; 7, 14, 21/8

Du lịch Thái Lan: Bangkok - Pattaya 4 ngày SL

Giá: 5,870,000 VNĐ

Khởi hành: 19, 26/5; 2, 9, 16, 23, 30/6; 5, 12, 19, 26, 28/7; 2, 9,16,18/8

Du lịch Singapore - Malaysia 6 ngày TROD

Giá: 10,590,000 VNĐ

Khởi hành: 25/5; 13, 22, 29/6; 6, 13, 20, 27/7; 3, 17/8

Du lịch Đài Loan: Hà Nội - Cao Hùng - Đài Trung - Đài Bắc, VJ

Giá: 10,990,000 VNĐ

Khởi hành: 10, 15, 18, 22, 25, 29, 31/5; 5, 7, 12, 14, 19, 26/6; 10, 24/7

Du lịch Hàn Quốc: Seoul - Nami - Everland 5 ngày (7C)

Giá: 13,290,000 VNĐ

Khởi hành: 1, 5, 7, 15, 19, 21, 28/6

Du lịch Myanmar: Yangon - Golden Rock 4 ngày (VJ)

Giá: 10,900,000 VNĐ

Khởi hành: 27/4; 16, 27/5; 13, 20/6

Du lịch Hàn Quốc: Seoul - Nami - Everland 5 ngày bay VJ

Giá: 11,890,000 VNĐ

Khởi hành: 4, 11, 18, 25/7; 1, 8, 15, 22/8

Du lịch Thái Lan: Bangkok - Pattaya 5 ngày bay Lion Air

Giá: 6,490,000 VNĐ

Khởi hành: 22/5; 5, 12, 19, 26/6; 3, 10, 17, 24, 31/7; 7, 14, 21/8

Du lịch Thái Lan: Bangkok - Pattaya 5 ngày bay Air Asia

Giá: 6,490,000 VNĐ

Khởi hành: 22, 29, 31/5; 5, 12, 19, 20, 26/6; 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31/7; 7, 10, 17/8

Du lịch Hàn Quốc: Seoul - Jeju - Nami - Everland 6 ngày bay VJ

Giá: 16,890,000 VNĐ

Khởi hành: 25/5; 1, 15/6; 6/7

Du lịch Nam Ninh - Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 6 ngày, đường bộ

Giá: 7,190,000 VNĐ

Khởi hành: 23, 30/5; 6, 13, 20, 27/6; 4, 11, 18, 25/7

Du lịch Malaysia - Singapore 6 ngày, hành trình hai đất nước ODTR

Giá: 10,970,000 VNĐ

Khởi hành: 21, 24, 28, 30/5; 4, 7, 11, 13, 14, 25, 27, 28/6

Du lịch Đài Loan: Đài Bắc - Đài Trung - Cao Hùng 5 ngày, VJ

Giá: 11,490,000 VNĐ

Khởi hành: 21, 28/6; 5, 12, 19, 26/7; 2, 9, 16/8

Du lịch Đài Loan: Đài Bắc - Gia Nghĩa - Cao Hùng 5 ngày - VJ

Giá: 11,990,000 VNĐ

Khởi hành: 1, 7, 12, 15, 19, 22, 26, 29/6; 3, 10, 17, 24, 31/7; 3, 9, 16, 24/8

Du lịch Hàn Quốc: Seoul - Everland -Nami 5 ngày, VN bay ngày

Giá: 15,790,000 VNĐ

Khởi hành: 10, 12, 18, 20, 25/7

Du lịch Malaysia - Singapore 6 ngày - Hành trình hai đất nước, bay VN

Giá: 14,190,000 VNĐ

Khởi hành: 11, 14, 28/6; 4,10, 17,19, 23, 24/7

Du lịch Hàn Quốc 5 ngày: Seoul - Everland - Nami, bay JinAir

Giá: 12,770,000 VNĐ

Khởi hành: 13,19/6, 13/7; 14/8