HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Lịch khởi hành

TOUR GHÉP KHỞI HÀNH HÀNG TUẦN

THÔNG TIN BÁN HÀNG

THÔNG TIN VISA HỮU ÍCH

CẨM NANG DU LỊCH QUỐC TẾ

CẨM NANG DU LỊCH

CÁC ĐIỂM DU LỊCH
Hotline: +84-907126888 - E-mail: sales@itours.vn

Trung Quốc đường bộ

Du lịch Hà Khẩu - Đại Lý - Lệ Giang - Shangrila 6 ngày

Giá: 15,980,000 VNĐ

Khởi hành: 11, 13/2 (M2, 4 Tết)

Du lịch Hà Nội - Nam Ninh - Lệ Giang - Shangrila 6 ngày

Giá: 15,690,000 VNĐ

Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần

Du lịch Trung Quốc: Tứ đại Phật Sơn, 11 ngày

Giá: 38,700,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

 Du Lịch Nam Ninh - Y Lĩnh Nham

Giá: 4,290,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Nam Ninh - Bắc Kinh - Thượng Hải

Giá: 13,790,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Côn Minh - Đại Lý - Lệ Giang

Giá: 11,350,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Nam Ninh - Bắc Hải

Giá: 4,170,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Côn Minh – Thạch Lâm – A Lư

Giá: 6,970,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Nam Ninh - Quế Lâm 5 ngày

Giá: 5,390,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Nam Ninh – Công viên Thanh Tú Sơn 3 ngày

Giá: 3,970,000 VNĐ

Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần

Du lịch Trung Hoa Lục Tỉnh

Giá: 18,560,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu

Du lịch Nam Ninh - Quế Lâm 4 ngày

Giá: 5,490,000 VNĐ

Khởi hành: Theo yêu cầu